Bento Sets & Donburi Rice Bowls

Bento Sets & Donburi Rice Bowls

Bento Sets & Donburi Rice Bowls
2-Type Premium Uni Chirashi (With Ikura)
A5 Wagyu Luxe Bowl
Aburi Kajiki Chirashi
Aomori Hotate Toji Don
Bara Chirashi

Bara Chirashi

$ 17.90
Fantasy Chirashi
Gyudon

Gyudon

$ 19.90
Gyudon with Ebi Fried Bento Set
Japanese Rice (per Bowl)
Jyo Chirashi

Jyo Chirashi

$ 24.90
Oosterbay Ultra Luxe Don
Premium Uni Chirashi With Ikura
Ribeye Beef with Uni Ikura Chirashi Set
Salmon Chirashi (With Ikura)
Salmon Chirashi with Ebi Fried Bento Set
Showing 1 to 15 of 24 (2 Pages)