Hot Foods

Hot Foods

Hot Foods

Ready-to-eat hot foods delivered to your home, order now! :)

Chicken Teriyaki
Ebi Tempura

Ebi Tempura

$ 18.00
Homemade Miso Soup (Big)
Hot Inaniwa Udon
Hotate Mentai Yaki
Ikura Chawanmushi
Kurobuta Katsu

Kurobuta Katsu

$ 15.90
Pork Jowl

Pork Jowl

$ 23.00
Salmon Teriyaki

Salmon Teriyaki

$ 11.00
Sesame Chicken Wings
Soft Shell Crab Platter
Tempura Moriwase
Tori Karaage

Tori Karaage

$ 11.90
Tori Yasai Gyoza
Uni Agedashi Tofu
Showing 1 to 15 of 16 (2 Pages)